Zaznacz stronę

REJESTR AKCJONARIUSZY

Na podstawie art. 16 z 30 sierpnia 2019 o zmianie Kodeksu Spółek Handlowych, każdy akcjonariusz jest zobowiązany do dematerializacji swoich akcji.

REGULAMIN REJESTRU

Regulamin Rejestru może być pobrany stąd.

SKŁADANIE AKCJI I INNYCH DOKUMENTÓW

Możesz złożyć swoje akcje w siedzibie spółki przy ul. Adama Mickiewicza 18/10, 40-092 Katowice w godzinach pracy biura.

Prosimy o kontakt pod ir@codehorizon.pl w celu umówienia terminu.

Subscribe To Code Horizon Newsletter

Subscribe To
Code Horizon Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team!

Marketing Permission

You have Successfully Subscribed!