Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Code Horizon S.A. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 18/10, 40-092 Katowice, Polska. Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się do wszelkich usług wymagających udostępnienia danych osobowych, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem serwisów internetowych należących do Administratora, tj. https://codehorizon.pl/ oraz https://goldminingsimulator.com/.

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych osób korzystających z wszelkich serwisów  internetowych Spółki, będących Użytkownikami Serwisów Spółki, dostępnych pod adresami: https://codehorizon.pl/ oraz https://goldminingsimulator.com/ .

Wszystkie uzyskane w sposób dobrowolny dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Spółka.

 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW

Twoje dane osobowe, które zdecydujesz się nam powierzyć, są zbierane i przetwarzane w  zależności od powodu, dla jakiego zdecydujesz się je przekazać, który to powód wiąże się ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwisy Spółki, takie jak proces rekrutacyjny, odpowiedzi na pytania dotyczące gier wydawanych przez Spółkę czy subskrypcja newslettera.

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Serwisów  Spółki może uniemożliwić dalsze korzystanie z wybranej usługi.

 

ZGODA NA UDZIAŁ W REKRUTACJI

Wchodząc w zakładkę praca (https://codehorizon.pl/praca/?lang=pl) lub w wersji anglojęzycznej career (https://codehorizon.pl/career/) możesz przeczytać odnośnie wytycznych oraz wymagań związanych z danym stanowiskiem, na które następnie możesz aplikować. Aby to zrobić, musisz wysłać na nasz adres mailowy (jobs@codehorizon.pl) swoje CV, w którym zawarte będą Twoje podstawowe informacje kontaktowe, w tym adres e-mail, imię i nazwisko oraz załączniki specyficzne dla danego stanowiska.  Jeśli się na to zdecydujesz, wszystkie Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko w  celach rekrutacyjnych i do celów kontaktowych w związku z procesem rekrutacyjnym.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zawsze możesz odwołać, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres kontakt@codehorizon.pl, jednak dalsza rekrutacja bez tej zgody nie jest możliwa.

 

 

PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

Odpowiedzi na wiele z najczęściej zadawanych pytań dotyczących gier Gold Mining Simulator można znaleźć na stronie https://goldminingsimulator.com/. Użytkownik może również wysłać pytanie bezpośrednio do Administratora, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, którą można wysłać w zakładkach contact.

Kontaktując się w sprawie wsparcia technicznego lub innych pytań przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, w  celu możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, w związku z czym podane dane są przez nas przetwarzane. Ponieważ podanie adresu e-mail jest niezbędne w  celu odpowiedzi na pytanie, jego przetwarzanie (adresu e-mail) jest zgodne z prawem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo do przesyłania przez Użytkowników jedynie niezbędnych i wymaganych przez Administratora danych, celem odpowiedzi na zadane pytania. Prosimy, nie przesyłaj nam swoich danych osobowych, które nie są wymagane.

 

NEWSLETTER

Za pośrednictwem Serwisów  Spółki możesz wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera tj. otrzymywanie informacji marketingowych e-mailem. Robiąc to wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych, co stanowi podstawę prawną do ich przetwarzania przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Wtedy udzielona zgoda dotyczy wyłącznie otrzymywania newsletterów. Udzielenie zgody może nastąpić poprzez zaznaczenie właściwej opcji w okienku, które pojawia się na stronach internetowych Serwisów  Administratora (należy odczekać parę sekund, aż okienko z możliwością subskrypcji pojawi się samo). Udzielona zgoda jest całkowicie dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisów Administratora, co oznacza, że możesz w  każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną poprzez kliknięcie na link o nazwie unsubscribe zawarty w  otrzymanym na adres mailowy newsletterze. Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak wyrażasz na to swoją zgodę, czyli do momentu kliknięcia linka unsubscribe.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dla takich procesów, jak rekrutacja, przesyłanie pytań dotyczących którejś z gier Spółki lub w celu przesyłania informacji marketingowych w postaci newslettera drogą elektroniczną podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje uniemożliwienie realizacji ww. procesów.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Dodatkowo, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

ZABEZPIECZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy oraz przetwarzamy wszystkie przekazane przez Ciebie dane w  sposób zgodny z przepisami prawa oraz niezbędny dla wykonania poszczególnych usług, tj. procesu rekrutacji, przesyłania newslettera czy odpowiedzi na zapytania dotyczących gier wydawanych przez Spółkę. Zarówno zabezpieczenia techniczne, jak i organizacyjne są wdrożone w  celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Dostęp do danych osobowych użytkownika w  Spółce mają tylko osoby, które realizują daną usługę, w  ramach której dane te zostały pobrane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w  niniejszej Polityce Prywatności. Z powyższych względów zachęcamy, abyś sprawdzał aktualne wersje Polityki Prywatności. Jeżeli nie akceptujesz zmian w  Polityce Prywatności powinieneś niezwłocznie zaniechać korzystania z wszelkich Serwisów Spółki.

 

KONTAKT

W przypadku pytań, wątpliwości bądź chęci skorzystania ze swoich praw  dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@codehorizon.pl.

Dane kontaktowe Spółki:
Code Horizon S.A.
ul. Adama Mickiewicza 18/10
40-092 Katowice